Skip to main content
We are renovating the ROTO ECO website for you. As a result, some features may be disabled.

Kako izbrati velikost čistilne naprave

 

Velikost čistilne naprave se določa v populacijskih enotah [PE] oz. populacijskih ekvivalentih, hkrati pa opredeljuje biokemično kapaciteto čistilne naprave.


Enota PE pomeni specifično porabo vode 0,15m3/os/d [150 litrov vode na osebo na dan] in biokemijsko obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d.

Delovni volumen, ki je potreben, da se odpadna voda prečisti je 500 do 800 litrov na osebo.

PRENOČIŠČA: 3 osebe = 1 PE
APARTMAJI: 2 osebi = 1 PE
GOSTILNE: s kuhinjo – 2 osebi = 1 PE
brez kuhinje – 3 osebe = 1 PE
vrtna terasa – 10 oseb = 1 PE
(brez kuhinje)

PODATEK JE POMEMBEN PRI PROJEKTIRANJU, IZRAČUNU POPULACIJSKIH EKVIVALENTOV IN SEVEDA NAKUPU ČISTILNE NAPRAVE.