Skočiť na hlavný obsah
We are renovating the ROTO ECO website for you. As a result, some features may be disabled.

Subvencioniranje MČN

Sofinanciranje nakupa male komunalne čistilne naprave

Stanovanjske hiše in ostal objekti, ki se nahajajo na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja so v preteklosti imeli kanalizacijo urejeno s pomočjo greznic, v katerih se je zbirala odpadna voda. Danes nova zakonodaja narekuje da je do leta 2021, obstoječe greznice potrebno zamenjati z malimi komunalnimi čistilmi napravami. 

Vgradnja čistilne naprave predstavlja finančni strošek za gospodinjstvo, a je hkrati dobra naložba za prihodnost, saj se ob vgradnji MKČN zmanjšajo stroški odvoza odplak iz greznic. Obenem z vgradnjo čistilne naprave zmanjšamo onesnaževanje narave in njenih vodnih virov. 

Podjetje ROTO razpolaga z ponudbo čistilnih naprav različnih tehnologij in velikosti, ki so primerne za vgradnjo za vse vrste objektov od stanovanjskih hiš do zahtevnih turističnih objektov kot so kampi, hoteli, .... Pred odločitvijo za nakup nudimo svetovanja in pomoč pri izbiri ustrezne velikosti.

 

Kako do sofinanciranja?

Sofinanciranje nakupa in vgradnje čistilne naprave je na voljo v določenih občinah po Sloveniji kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja in le to v prihodnosti ni načrtovano. Za višino subvencije se je potrebno pozanimati na vaši občini. 

NAZAJ
PREVERITE SUBVENCIJO ZA VAŠO OBČINO