Skip to main content
We are renovating the ROTO ECO website for you. As a result, some features may be disabled.

Pametne čistilne naprave

Male komunalne čistilne naprave ROTO

Podjetje ROTO proizvaja komunalne čistilne naprave za gospodinjstva, turistične objekte (hoteli, kampi, ...), stanovanjske bloke, naselja, itd.. Dimenzioniranje in zasnova MKČN ter različne tehnologije prečiščevanja odpadne vode uporabniku zagotavljajo prečiščenost vode v skladu z evropskim standardom EN 12566 - 3. 

Zakaj MKČN? 

Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male komunalne čistilne naprave ustrezne velikosti. Številne občine za vzpodbudo nakupa čistilnih naprav objavijo razpis za sofinanciranje te naprav. Več si lahko preberete tukaj.

 

 

ČISTILNE NAPRAVE ZA GOSPODINJSTVA
ČISTILNE NAPRAVE ZA TURISTIČNE OBJEKTE
ČISTILNE NAPRAVE ZA VEČJE OBJEKTE
INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE

 

 

 

 PAMETNE ČISTILNE NAPRAVE

 

 

Izbira primerne velikosti čistilne naprave je ključnega pomena za rentabilnost.

Določitev velikosti čistilne naprave