Skip to main content
We are renovating the ROTO ECO website for you. As a result, some features may be disabled.

Calming shafts

Umirjevalni jaški

Umirjevalni jaški podjetja ROTO so izdelani iz polietilena [PE] in se uporabljajo za umirjanje vode v strmih kanalizacijskih sistemih za padavinske in komunalne odpadne vode.

Umirjevalni jaški omogočajo zračenje, čiščenje, vzdrževanje in dostop do kanalizacijskih cevi. 

Umirjevalni jaški so na voljo v premerih DN 800 in DN1000 ter višin od 0,75 m do poljubne višine. 

Jaški omogočajo priklope vseh vrst gladkih in rebrastih cevi različnih proizvajalcev. Izdelani so po naročilu z upoštevanjem potrebnih naklonov, smeri in tipov cevi. 

 

 

 

 

 Jašek  ŠIFRA Načrt Render
 DN 800 x 1000  7600058500    
 DN 800 x 1250   7600058000    
 DN 800 x 1500  7600058010    
 DN 800 x 1750  760005802    
 DN 800 x 2000  760005803    
 DN 800 x 2250  760005804    
 DN 800 x 2500  760005805    

DN 800

 

 

 Jašek  ŠIFRA Načrt Render
 DN 1000 x 1000  7600059130    
 DN 1000 x 1250   7600059140    
 DN 1000 x 1500  7600059150    
 DN 1000 x 1750  7600059160    
 DN 1000 x 2000  7600059170    
 DN 1000 x 2250  7600059180    
 DN 1000 x 2500  7600059190    
 DN 1000 x 2750  7600059200    

DN 1000

 

 Umirjevalni jaški premera DN 800 in DN 1000 se izdelajo po projektu. Ob naročilo jaškov je potrebno definirati višine vtokov, naklone vtočnih in iztočnih cevi, tip in dimenzije cevi. 

 

 

 

 

 

NAZAJ